čtvrtek, ledna 14, 2010

Pene Obamo

Prezident Obama stále odmítá uznat plnou odpovědnost za mučení, a i nadále trvají neodůvodněná zadržování a fungují nespravedlivé vojenské komise. Stále existují právní mezery, umožňující mučení a USA zadržují další osoby v Bagramu, a jiných zařízeních v Afghánistánu a Iráku, kde dochází k porušování lidských práv zadržených.

Olomoucká skupina Amnesty International ČR se inspirovala obdobnou akcí AI USA, a rozhodla se zorganizovat u příležitosti výročí zřízení věznice Guantánamo na Kubě tento apel na prezidenta USA, Baracka Obamu.

Adresátem je prezident USA, kterého lze kontaktovat nejen písemně nebo faxem, ale i na elektronické adrese prostřednictvím webu Bílého domu (http://www.whitehouse.gov/contact/). Proto neváhejte, a pište emaily!

President Barack Obama
The White House
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20500
Phone: 202.456.1111
Fax: 202.456.2461
Email: http://www.whitehouse.gov/contact/

Vzorový dopis

Anglicky

Dear President Obama,

I welcome President Obama’s executive orders to close Guantanamo and end the use of torture.

Further, I welcome the appointment of a Special Prosecutor to investigate a number of cases of detainee abuse as a positive step toward accountability. However, I am deeply concerned that human rights violations and impunity for human rights violations continue. This in spite of the fact that human rights violations are immoral, illegal and according to military and intelligence experts ineffective and counterproductive.

There is an alternative. I am writing to urge you to respect human rights, follow the law and counter terror with justice:

  • Ensure accountability for torture and abuse, as required by law. Set up or support an independent commission of inquiry to investigate torture and other human rights violations committed by the U.S. government in the name of countering terrorism; ensure that all those who broke the law are prosecuted; and ensure redress and remedy to victims;
  • Reject indefinite detention and unfair military commissions. Guantanamo detainees must either be charged with a crime and fairly tried in U.S. federal court, without recourse to the death penalty, or be released, to countries where their human rights will be respected;
  • Bring U.S. detentions at Bagram and other U.S. facilities in Afghanistan and Iraq into compliance with international law and human rights standards;
  • Close all possible loopholes for torture and other ill-treatment, and end any use of rendition and secret detention by or on behalf of the U.S. authorities anywhere.

The U.S. government is required by law to respect human rights and to ensure accountability for human rights violations. I call on you to follow the law.


Sincerely,

Česky

Vážený pane prezidente Obamo,

vítám Vaše vládní rozhodnutí uzavřít věznici na Guantánamu a ukončení používání mučení.

Dále, považuji jmenování Speciální komise pro vyšetření velkého počtu případů nespravedlivého zadržování, za pozitivní krok k převzetí zodpovědnosti.

Nadále jsem však znepokojen/a, že porušování lidských práv a beztrestnost pachatelů pokračuje. A to i navzdory faktu, že porušování lidských práv je nemorální, nelegální a podle vojenských a výzvědných expertů, neefektivní a kontraproduktivní.

Je tu ale alternativa. Píši Vám, abyste posílil svůj boj za respektování lidských práv, dodržování práva a za spravedlivý boj s terorem.

Znovu potvrďte, že přebíráte zodpovědnost za mučení a nespravedlivé zacházení, tak jak to žádá právo. Zřiďte nebo podpořte vznik nezávislé vyšetřovací komise, na přešetření případů mučení a jiných aktů porušování lidských práv, spáchaných americkou vládou ve jménu boje s terorizmem. Ujistěte se, že všichni, kteří porušili zákon, budou potrestáni a potvrďte zlepšení podmínek obětem tohoto porušování lidských práv.

Odmítněte uznat vojenskou vyšetřovací komisi.

Zadržení z Guantánama musí být souzeni spravedlivým americkým federálním soudem, bez možnosti udělení trestu smrti, a v případě jejich propuštění, musí jim být zabezpečen odchod do zemí, kde jejich lidská práva budou respektována.

Zahrňte americké zadržovací tábory v Bagramu a jiných zařízeních v Afghánistánu a Iráku pod jurisdikci mezinárodního práva a standardy lidských práv.

Zavřete všechna případná místa určená k mučení a zlému zacházení, a ukončete používání jakýchkoli tajných vězení využívaných americkými silami.
Americká vláda je povinna podle práva respektovat lidská práva a zodpovídá za oběti porušování lidských práv. Vyzývám Vás k dodržování zákonů.

S pozdravem

Pozadí případu

Prvních sto dní administrativy prezidenta Obamy ukázalo, že se Spojené státy pod jeho vedením vydávají odlišnou cestou než za dob jeho předchůdce. Amnesty International, která hodnotila kroky nové administrativy v oblasti protiteroristické politiky, označila prvních sto dní za „příslib změny, který však zatím přinesl jen omezené výsledky“.

„Velmi vítáme rozkazy vydané během prvních 48 hodin prezidenta v jeho úřadě, když například přikázal uzavřít Guantánamo. V průběhu prvních sto dní došlo k pozitivním změnám. Mnohé z nich jsou ale zatím nedostatečné a na řadu důležitých kroků stále jen čekáme,“ dodala Irene Khan, generální tajemnice Amnesty International.

Hodnocení Amnesty International poukazuje na řadu pozitivních výsledků, které prvních sto dní prezidenta Obamy přineslo. Patří mezi ně rozkaz k uzavření Guantánama, zastavení programu tajných věznic CIA a také zavedení nových pravidel pro vedení výslechů, která zakazují takzvané „zesílené“ metody výslechu.

Výzkumníci Amnesty International také zaznamenali mnoho rozporuplných kroků nového prezidenta, který:

  • Zveřejnil čtyři memoranda, která CIA povolila mučit zajatce v tajných věznicích. Prezident toto mučení odsoudil, ale zároveň přislíbil beztrestnost těm, kteří se na něm podíleli.
  • Vydal rozkaz k uzavření Guantánama, ale zároveň ponechal tamní zajatce v nejistotě, protože jim nezaručil přístup k civilním soudům, ani propuštění.
  • Přikázal CIA uzavřít tajné věznice ve světě, ale ponechal jí možnost unášet a zadržovat osoby po „přechodnou“ dobu.

Amnesty International upozornila i na problémy, které administrativa prezidenta Obamy dosud nezačala řešit:

  • Lidé zadržování na americké základně Bagram v Afghánistánu nemají přístup ke spravedlnosti.
  • Agenti CIA nemají být stíháni ani tehdy, pokud se dopustili mučení zajatců.

Text převzat od Amnesty International

Žádné komentáře: