úterý, května 26, 2009

Omluva projektu www.chceteje.cz

V jednom z mých starších blogů jsem bezhlavě útočil proti projektu Chcete je?. A dnes jsem zjistil, jak strašně jsem těm klukům křivdil.

Pozorně jsem si přečetl jejich web a ejhle! On ten celý povedený projekt je pouhou parodií na projekt "Chcete ho?". To staví ty mladé kreativce do úplně jiného světla. Jsou to prostě jenom srandisti a humoristi! A já jim tak křivdil!

Sami si dokonce myslí, co většina Čechů o krajní pravici, jak sami píší:

Zveličování nebezpečnosti neonacistů je zcela zřejmé – těch několik stovek agresivních pitomců, jež má potíže s alkoholem, orientací i hygienou nepředstavuje žádnou relevantní sílu, která by mohla ohrožovat naše svobody a demokracii.
zdroj www.chceteje.cz

A chlapci jistě ví, o čem mluví! Asi jim budu mluvit z duše, když s nimi zanotuji přání, ať ti agresivní pitomci, co mají potíže s orientací i hygienou, navždy zůstanou silou irelevantní.

Dostal jsem ze sebe špatný pocit a přemýšlel jsem, jak se těm klukům kreativním omluvit. A tuhle jsem dostal nápad. Oni jsou umělci a humoristi, nejlepší omluvou jim bude tedy něco, čemu rozumí, něco takříkajíc jejich krevní skupiny.

A zde je má omluva. Speciálně pro humoristy z projektu Chcete je? představuji projekt Chcete je? Reloaded a věřím, že jej přijmou kladně a s humorem jim vlastním.

Věřím, že jsem se jim strefil do vkusu. Asi jim napíši, jestli má dílka neumístí na jejich web. Věřím, že jim mé koláže udělaly velkou radost. Rád bych se také chopil příležitosti a povzbudil všechny, kteří také prohlédli, aby se omluvili podobným způsobem. K uvedeným dílkům dávám svolení k libovolnému šíření i užití.

neděle, května 24, 2009

NASA: Postupujte dle návodu

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) je známý svým byrokratickým přístupem téměř ke všemu. Na všechno jsou příručky, postupy, doporučení... Přesto si zaměstnanci dokáží zachovat humor i v tak striktně regulovaném prostředí. Posuďte sami.

Na obrázku níže je fotografie držáku raketoplánů, který je umístěn na letounu Boeing 747, jež se používá k přepravě raketoplánů, které byly kvůli nepřízni počasí nuceny přistát na jiných místech, než je Kenedyho vesmírné středisko. Na držáku je psáno: Zde připevněte raketoplán. Poznámka: Černou stranou dolů.

čtvrtek, května 21, 2009

Veřejnoprávní televize - služba menšinám

Včera odvysílala Česká televize nikoliv sporný ani diskutabilní, ale jednoznačně protiústavní volební klip ultranacionalistické Národní strany. Po několika úvodních vteřinách věnovaným pohledu na bílé ovce stojící na české vlajce vykopávající ovci černou, je divákům prezentován bílý nápis na černé obrazovce, ve kterém se praví: Konečné řešení otázky cikánské, které předložila národní strana, je návodem pro všechny evropské státy.

Krátký klip dále pokračuje sérií účelově vybraných prvoplánových fotografií doprovázených nápisy jako: STOP! jejich nárokové a kořistné mentalitě, Ne protěžování cikánů!, Tvoje daně - jejich budoucnost!, Nechceme mezi sebou ty, kteří parazitují!. Myslím, že v této fázi již soudně uvažující člověk s dostatečným vzděláním nemusí váhat s utvořením si názoru na úroveň společenské nebezpečnosti a protiústavnosti předkládaného materiálu. Ne tak pan Jiří Janeček, ředitel naší veřejnoprávní České televize.

Pan Jiří Janeček se svěřil Britským listům: ...ČT ještě v podstatně větší míře naplní svou úlohu na mediálním trhu, tedy být institucí výchovnou a rozšiřující obzory diváků. Ano, můj obzor se nyní rozšířil, možná ale ještě více mé zorničky.

Pan Jiří Janeček se nepochybně dostal mezi mlýnské kameny dvou protiřečících si zákonných norem.

Řešení první

Pokud povolí vysílání klipu, vyhoví volebnímu zákonu, který mu nařizuje vysílat předvolební klipy bez úprav. Na druhou stranu ovšem také poruší Ústavu, která všem nařizuje zdržet se hanění národa, rasy a přesvědčení. V neposlední řadě také překročí morální hranici a zahodí odpovědnost vyplývající z postu ředitele veřejnoprávní televize. Jak sám ve stejném pořadu Britských listů objasňuje: ČT 1 - Jednička zůstane programem plnoformátovým a bude usilovat o oslovení diváků ze všech cílových skupin, neboť bude garantovat základní službu veřejnosti, a to včetně služby menšinám. (Jenom jestli si pan ředitel službu menšinám nevykládá špatně!)

Řešení druhé

Na druhou stranu, zakázáním klipu se nepochybně vystaví stíhání iniciovanému Národní stranou za porušení volebního zákona. Národní strana napadne volby. Ovšem pan ředitel nebude napomáhat porušování Ústavy a navíc vyhoví trestnímu zákonu, který mu ukládá povinnost překazit (§167) a oznámit (§168) trestný čin.

Vyřešení

Jak se pan ředitel rozhodne? Naprosto tím nejhorším možným způsobem. Klip ráno povolí vysílat a večer zakáže. Jinými slovy, využil obou výše zmíněných možností jak postupovat. Tímto svým chováním (řazeno dle závažnosti)

  1. povolí Národní straně celostátní vysílání televizního klipu hanobícího národ, rasu či přesvědčení (řešení první)
  2. umožní napadnout regulérnost celých voleb (řešení druhé)
  3. současně umožní zažalovat Českou televizi (řešení druhé)
  4. dopustí se vědomého (pracoval jen na trestním oznámení) přestoupení zákona ve smyslu §167 trestního zákona (řešení první)

Kompetentnost

Ačkoli chápu nesmírně těžkou situaci, které pan Janeček musel čelit, musím konstatovat, že situaci naprosto nezvládl. Vzhledem k tomu, že zastává vysoký manažerský post, kde se u lidí očekávají kontroverzní, těžká, ale vždy správná rozhodnutí, mělo by se zvážit, jestli toto selhání v tak závažném případě nezpochybňuje jeho schopnosti dále pomáhat naplňovat poslání veřejnoprávní televize, jak ho sám definoval.

O chování Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, která dbá na obsahovou nezávislost a na dodržování právních předpisů, už raději pomlčím.