sobota, prosince 31, 2011

Vezmou nám univerzální počítače?

Zajímavá přednáška nejen pro ajťáky. Zamyšlení se nad tím, jestli nám nehrozí válka o zachování univerzálních počítačů, které jsou schopny zpracovávat jakékoliv informace jakýmkoliv způsobem.

Problém, který Doctorow nastínil, představuje univerzální počítač coby hrozbu pro ziskuchtivé korporace, které poslední, co potřebují, je, abyste v informační ekonomice nakládali s informacemi nekontrolovaně.

A dává to smysl. Informace se stává obchodním artiklem, předmětem obchodu, zbožím. A hodnota zboží je určována nabídkou a poptávkou za předpokladu, že zboží (v ajťákovském světě tedy informací) je omezené množství a v každé chvíli je znám vlastník zboží (informace). Ale jak to zajistit v systému, jehož podstatou je maximalizace množení a doslova nekontrolovatelné šíření informací téměř bez jakýchkoliv nákladů?

Takové zboží ztrácí cenu. Poráží to na hlavu etablované ekonomické pojmy. Prostě dnešní globalizované informační prostředí v základu nepřeje "trhu s informacemi", protože je to v jádru abstraktní svět, který s ekonomickými mechanizmy odvozenými od hmotného světa je vpravdě nekompatibilní.

Doctorow tedy implikuje, že skupinám, které se snaží s informacemi obchodovat nezbývá, než získat kontrolu nad tím, jak s informacemi nakládáme. Otevřené výpočetní systémy, které poskytují příliš mnoho možností uživatelům jsou jejich přirozenými nepřátely a proto se budou vždy snažit o přechod na pokud možno jednoúčelová, uzavřená, plně kontrolovatelná zářízení. Ať už je to iPhone, XBox, UEFI, DRM a jiné technologie, jejich cílem bude vždy pokus o kontrolu, co uživatel může dělat s informačními statky, které se tak stanou statky vzácnými a tudíž držícími si reálnou hodnotu pro prodávající.

Když to tak shrnu, tak logickým závěrem je, že digitální korporace ("vlastnící obsah") jsou přirozeným nepřítelem vědění a pokroku, protože pouze omezením informací a tím vyvoláním poptávky po informacích mohou informaci prodat.

No, ale Doctorow to umí vysvětlit či napsat chytlavěji. Zde je transkript videa.