čtvrtek, ledna 14, 2010

Pene Obamo

Prezident Obama stále odmítá uznat plnou odpovědnost za mučení, a i nadále trvají neodůvodněná zadržování a fungují nespravedlivé vojenské komise. Stále existují právní mezery, umožňující mučení a USA zadržují další osoby v Bagramu, a jiných zařízeních v Afghánistánu a Iráku, kde dochází k porušování lidských práv zadržených.

Olomoucká skupina Amnesty International ČR se inspirovala obdobnou akcí AI USA, a rozhodla se zorganizovat u příležitosti výročí zřízení věznice Guantánamo na Kubě tento apel na prezidenta USA, Baracka Obamu.

Adresátem je prezident USA, kterého lze kontaktovat nejen písemně nebo faxem, ale i na elektronické adrese prostřednictvím webu Bílého domu (http://www.whitehouse.gov/contact/). Proto neváhejte, a pište emaily!

President Barack Obama
The White House
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20500
Phone: 202.456.1111
Fax: 202.456.2461
Email: http://www.whitehouse.gov/contact/

Vzorový dopis

Anglicky

Dear President Obama,

I welcome President Obama’s executive orders to close Guantanamo and end the use of torture.

Further, I welcome the appointment of a Special Prosecutor to investigate a number of cases of detainee abuse as a positive step toward accountability. However, I am deeply concerned that human rights violations and impunity for human rights violations continue. This in spite of the fact that human rights violations are immoral, illegal and according to military and intelligence experts ineffective and counterproductive.

There is an alternative. I am writing to urge you to respect human rights, follow the law and counter terror with justice:

  • Ensure accountability for torture and abuse, as required by law. Set up or support an independent commission of inquiry to investigate torture and other human rights violations committed by the U.S. government in the name of countering terrorism; ensure that all those who broke the law are prosecuted; and ensure redress and remedy to victims;
  • Reject indefinite detention and unfair military commissions. Guantanamo detainees must either be charged with a crime and fairly tried in U.S. federal court, without recourse to the death penalty, or be released, to countries where their human rights will be respected;
  • Bring U.S. detentions at Bagram and other U.S. facilities in Afghanistan and Iraq into compliance with international law and human rights standards;
  • Close all possible loopholes for torture and other ill-treatment, and end any use of rendition and secret detention by or on behalf of the U.S. authorities anywhere.

The U.S. government is required by law to respect human rights and to ensure accountability for human rights violations. I call on you to follow the law.


Sincerely,

Česky

Vážený pane prezidente Obamo,

vítám Vaše vládní rozhodnutí uzavřít věznici na Guantánamu a ukončení používání mučení.

Dále, považuji jmenování Speciální komise pro vyšetření velkého počtu případů nespravedlivého zadržování, za pozitivní krok k převzetí zodpovědnosti.

Nadále jsem však znepokojen/a, že porušování lidských práv a beztrestnost pachatelů pokračuje. A to i navzdory faktu, že porušování lidských práv je nemorální, nelegální a podle vojenských a výzvědných expertů, neefektivní a kontraproduktivní.

Je tu ale alternativa. Píši Vám, abyste posílil svůj boj za respektování lidských práv, dodržování práva a za spravedlivý boj s terorem.

Znovu potvrďte, že přebíráte zodpovědnost za mučení a nespravedlivé zacházení, tak jak to žádá právo. Zřiďte nebo podpořte vznik nezávislé vyšetřovací komise, na přešetření případů mučení a jiných aktů porušování lidských práv, spáchaných americkou vládou ve jménu boje s terorizmem. Ujistěte se, že všichni, kteří porušili zákon, budou potrestáni a potvrďte zlepšení podmínek obětem tohoto porušování lidských práv.

Odmítněte uznat vojenskou vyšetřovací komisi.

Zadržení z Guantánama musí být souzeni spravedlivým americkým federálním soudem, bez možnosti udělení trestu smrti, a v případě jejich propuštění, musí jim být zabezpečen odchod do zemí, kde jejich lidská práva budou respektována.

Zahrňte americké zadržovací tábory v Bagramu a jiných zařízeních v Afghánistánu a Iráku pod jurisdikci mezinárodního práva a standardy lidských práv.

Zavřete všechna případná místa určená k mučení a zlému zacházení, a ukončete používání jakýchkoli tajných vězení využívaných americkými silami.
Americká vláda je povinna podle práva respektovat lidská práva a zodpovídá za oběti porušování lidských práv. Vyzývám Vás k dodržování zákonů.

S pozdravem

Pozadí případu

Prvních sto dní administrativy prezidenta Obamy ukázalo, že se Spojené státy pod jeho vedením vydávají odlišnou cestou než za dob jeho předchůdce. Amnesty International, která hodnotila kroky nové administrativy v oblasti protiteroristické politiky, označila prvních sto dní za „příslib změny, který však zatím přinesl jen omezené výsledky“.

„Velmi vítáme rozkazy vydané během prvních 48 hodin prezidenta v jeho úřadě, když například přikázal uzavřít Guantánamo. V průběhu prvních sto dní došlo k pozitivním změnám. Mnohé z nich jsou ale zatím nedostatečné a na řadu důležitých kroků stále jen čekáme,“ dodala Irene Khan, generální tajemnice Amnesty International.

Hodnocení Amnesty International poukazuje na řadu pozitivních výsledků, které prvních sto dní prezidenta Obamy přineslo. Patří mezi ně rozkaz k uzavření Guantánama, zastavení programu tajných věznic CIA a také zavedení nových pravidel pro vedení výslechů, která zakazují takzvané „zesílené“ metody výslechu.

Výzkumníci Amnesty International také zaznamenali mnoho rozporuplných kroků nového prezidenta, který:

  • Zveřejnil čtyři memoranda, která CIA povolila mučit zajatce v tajných věznicích. Prezident toto mučení odsoudil, ale zároveň přislíbil beztrestnost těm, kteří se na něm podíleli.
  • Vydal rozkaz k uzavření Guantánama, ale zároveň ponechal tamní zajatce v nejistotě, protože jim nezaručil přístup k civilním soudům, ani propuštění.
  • Přikázal CIA uzavřít tajné věznice ve světě, ale ponechal jí možnost unášet a zadržovat osoby po „přechodnou“ dobu.

Amnesty International upozornila i na problémy, které administrativa prezidenta Obamy dosud nezačala řešit:

  • Lidé zadržování na americké základně Bagram v Afghánistánu nemají přístup ke spravedlnosti.
  • Agenti CIA nemají být stíháni ani tehdy, pokud se dopustili mučení zajatců.

Text převzat od Amnesty International

středa, ledna 13, 2010

Google, homo politicus

Google oznámil, že po několika letech přestane cenzurovat výsledky pro čínské občany. Jsem si jist, že na internetu už zuří diskuze na téma dobro a zlo, Google a Čína, komunisti a kapitalisti, nudle a hamburgery.

Není třeba, aby i tento blog řešil to stejné. Rád bych se jen zeptal proč? Proč právě nyní?

Bezpečnost

Google sám prohlašuje, že důvodem k tomuto kroku byl internetový útok vedený z Číny. Google prozatím ani jediným slovem neobvinil přímo čínskou vládu či její bezpečnostní služby. Omezil se jen na konstatování o geografickém původu útoku.

Profesionálům je jasné, že z Číny mohli na e-mailové účty útočit Číňané stejně tak dobře jako Rusové, Japonci, Korejci, Britové či kdokoliv jiný. A že šlo o čínské aktivisty? Věřím, že čínské aktivisty monitorují všechny zpravodajské služby všech států.

Google prohlásil, že jen dva účty byly skutečně nabourány a to ne zcela.

Také bylo řečeno, že několik dalších desítek účtů bylo již delší dobu monitorováno. U tohoto samostatného incidentu ale nebyla vůbec ani naznačena spojitost s Čínou. Tato informace v oficiálním prohlášení Googlu je dosti zvláštní a na první pohled nesouvisející.

Pokud to sesumírujeme, z Číny někdo zaútočil na Gmail a podařilo se mu částečně narušit bezpečnost dvou e-mailových účtů. Tolik fakta.

Hackování Google účtů je na dennodenním pořádku a zdrojem jsou určitě nejen čínské internetové adresy. Nigerijci by o tom mohli natočit tak rozsáhlý seriál, že by i Ulice bledla závistí. Takže proč? Určitě ne kvůli bezpečnosti. Kvůli dvěma nabouraným účtům v jednom měsíci nebudete riskovat ztrátu největšího a nejperspektivnějšího trhu na světě.

Veřejné mínění

Že by zafungoval veřejný nátlak? Nebuďme naivní. Veřejné protesty proti cenzuře na Googlu kulminovaly někdy na přelomu roku 2005 a 2006. Pokud tedy byl kdy Google pod obrovským tlakem a měl důvod ustoupit veřejnému mínění, pak tehdy, nikoliv nyní.

Intelektuální vlastnictví

Google pouze v jedné větě hned v úvodu zmiňuje, že při incidentu došlo ke zcizení intelektuálního vlastnictví firmy Google. Žádné další informace nejsou k dispozici.

Může toto být důvod, že se Google začíná chovat morálně? Těžko. Zločin může motivovat leda k pomstě či zadostiučinění, ale ne k respektování lidských práv, které by mělo být bezpodmínečné. Co by muselo být zcizeno, aby se Google uchýlil k tak sofistikované pomstě na čínské vládě, jakou je respektování lidských práv?

Proč?

Velmi vítám rozhodnutí Googlu a je mi líto těch let, kdy se kvůli vidině svých zisků zaprodal čínské vládě a upíral právo na informace dobré miliardě lidí.

Ať byl důvod jakýkoliv, musí se nechat, že PR oddělení Google to využilo způsobem, který se snaží spravit už tak hodně pošramocenou morální pověst Googlu, takže si nakonec máme nejspíše všichni myslet, že Google je zde, aby bránil lidská práva.

Ale stejně, proč právě nyní?


Související: