úterý, března 23, 2010

Čtete si licenční podmínky?

Výňatky z licenčních podmínek slušby Google Mail:

Zákazník nese výhradní odpovědnost za sledování emailů, odpovídání na emaily a další zpracování emailů odeslaných na aliasy zákaznické domény pro „zneužití“ a „správce pošty“. Zákazník však souhlasí, že společnost Google může tyto emaily sledovat, odpovídat na ně nebo je jinak zpracovávat.
14. Odškodnění. Zákazník je povinen odškodnit a chránit společnost Google, její sesterské a dceřiné společnosti a jejich vedoucí pracovníky, zástupce, spoluvlastníky značek či jiné partnery, zaměstnance, poskytovatele informací, poskytovatele a držitele licencí (souhrnně „odškodněné strany“) před jakýmikoli závazky, náklady, ztrátami, škodami, nároky a požadavky, včetně poplatků za právní zastoupení a nákladů, které vznikly kterékoliv odškodněné straně v souvislosti s
(i) názvy zákaznických domén nebo atributy značky zákazníka;
(ii) používáním služby zákazníkem;
(iii) zpřístupněním informací koncových uživatelů ze strany zákazníka;
(iv) jakýmkoli obsahem zákazníka;
(v) jakýmkoli porušením či nedodržením této smlouvy, zásad společnosti Google ze strany zákazníka nebo prohlášením zákazníka či ustanovením, které se týkají záruk uvedených v této smlouvě;
(vi) používáním služby koncovými uživateli.

Žádné komentáře: