pátek, února 02, 2007

DPD - in time with business

Objednal jsem si z jednoho internetového obchodu zboží. Po neskutečně dlouhé době váhání jsem se rozhodl radikálním způsobem obnovit své pracovní nářadí. Na můj vkus tedy nezvykle velká investice.

Naivně jsem si říkal, že při dražší objednávce bude na straně internetového obchodu jistě zájem, aby se objednávka vyřídila co nejrychleji. A zdá se že to fungovalo. Večer jsem provedl objednávku, na druhý den ráno mne kontaktoval obchodník a ujistil mne, že na druhý den během rána, jak jsem žádal, mi na dveře zaklepe kurýr firmy DPD s objednaným zbožím.

A tímto telefonátem prozatím skončily všechny optimistické zprávy ohledně objednávky. Včera jsem celé ráno až do dvou hodin odpoledne toužebně vyhlížel kurýra. V duchu jsem si nadával, že jsem jako nejzazší termín uvedl druhou odpolední. Náramně by se mi zrovna hodilo, kdybych měl o pár hodin více času. Co naděláte, domluvil jsem se hloupě, musím nyní termín dodržet.

Ve dvě odpoledne, patřičně zklamaný, jsem opouštěl domov. V duchu jsem se utěšoval tím, že jsem určitě do telefonu správně neartikuloval a obchodník se mylně domníval, že má být balík doručen odpoledne místo dopoledne. Zdálo se mi to jako jediné možné vysvětlení.

Večer jsem si přiznal, že za současného stavu padá i teorie s nedostatečnou artikulací. Je tedy jasné, že obchodník pravděpodobně předal zásilku firmě DPD o něco později a firma jistě doručí zásilku hned příští ráno.

Dnes ráno jsem předvedl velký díl sebeovládání a počkal jsem asi do jedenácté hodiny a poté jsem netrpělivě vytočil číslo obchodníka. Ozval se dle očekávání velmi milý hlas, který veškerou vinu svalil na firmu DPD, slíbil, že DPD zkontaktuje, zjistí vše potřebné a obratem mi zavolá. Tak se také stalo. Informace, které se mi dostalo, říkala, že DPD čekalo na druhý balík (z nepochopitelného důvodu mou objednávku označenou příznakem "nerozdělovat" rozdělili do dvou balíků a každý předali DPD samostatně), proto se včerejší dodávka nerealizovala.

Byl jsem ujištěn, že DPD kurýr mne bude kontaktovat co nejdříve a domluví si se mnou termín dnešní dodávky. Během dvaceti minut se mi rozvrněl mobilní telefon a na displeji svítil nápis "číslo potlačeno". V duchu jsem zajásal a odpustil všem včerejší promarněné ráno.

V mobilu se ozval příjemný hlas, který se představil jako operátorka kurýrní služby DPD. Operátorka prohlásila, že mi volá, protože dostala instrukce od zadavatele přepravy mne co nejdříve zkontaktovat ohledně zásilky. Rychle jsem vrhl pohled na hodiny a jal se odhadovat všechny možné varianty, kdy a jak jsem schopen přebrat zásilku.

Mezitím jsem s docela velkou mírou nezájmu poslouchal očekávávanou informaci o tom, že na skladu DPD se pro mne nachází dva balíky. Poslouchal jsem až po slovo "ale".

Je zvláštní, jak je člověk podvědomě naučen reagovat na určitá slova. Některá slova na člověka působí jako poklepání policisty na řidičovo okénko. Výstraha, dech se zatají, smysly se napnou. Jako právě teď.

"Na prvním balíku je napsáno jedna ze dvou, ale na druhém balíku je napsáno tři ze čtyř, čekáme tedy na zbylé dva balíky." Svět potemněl.

Počáteční paniku vystřídalo chladné uvažování. Výborně, říkal jsem si, balíky se neztratili. Jsou už dokonce v depu firmy DPD, je jen otázkou jednoduchého objasnění vzniklé situace a DPD kurýr může hned vyrazit na cestu a do hodinky je tu. Jedná se pouze o byrokratický zádrheleček.

Naladil jsem se na stejně milý hlas, jaký měla operátorka DPD a velmi lahodně jsem ji objasnil vzniklou situaci o dvou balících, které existují a nepochybně je dělí jen pár okamžiků od doby, kdy je převezmu, a jiných dvou balících, které neexistují a v nejbližší době se existovat nechystají. V závěru jsem situaci shrnul rekapitulací, ve které se pravilo, že v depu DPD leží dva balíky, kterým ve skutečnosti už nic nebrání, aby vyrazily na cestu.

Stejně lahodně mi bylo sděleno, že "bohužel". Další výstražně policejní slovo, jehož drsnou podstatu nemůže překrýt ani lahodný hlas.

Nevzdával jsem se. Jestliže bohužel nejsem dostatečnou autoritou, abych zvrátil co je psáno, a psáno je jednoznačně "3 ze 4", nebude jistě problém, když operátorka zavolá zadavateli přepravy a vzniklou situaci vyjasní.

"Bohužel není naší poviností toto činit." uštědřila mi svým milým hlasem pořádnou ránu. "Prosím? Vysvětlil jsem vám, že se zbylých dvou balíku nedočkáte a vy nezavoláte firmě, která si přepravu objednala?", vyjekl jsem. "Bohužel nemáme kontakt na zadavatele přepravy.", pokoušela se i dále ničit mé mozkové závity logickými paradoxy. "Na balíku není odesílatel?", chabě jsem se chytal stébla. "Bohužel není naší poviností kontaktovat zadavatele přepravy.", dorazila mne. "Vás nezajímá, že máte ve skladě dva balíky, které čekají na nexistující dva balíky, takže nebudete moci pravděpodobně nikdy balíky doručit?". "To není náš problém." Uf!

Zazmatkoval jsem. Ve snaze zorientovat se v situaci jsem položil otázku, proč mne DPD kontaktovalo, pokud si nechtělo domluvit termín doručení, odmítá přijmout mé vysvětlení a nemůže kontaktovat zadavatele, protože ho nezná. "Volám vám, abych vám sdělila, že balík dnes nedoručíme. Podle toho, co říkáte ho pravděpodobně nedoručíme ani v ponděli." Uf! Uf! Vyhrála.

Co nejklidnějším hlasem, ačkoli myslím, že se mi klidný tón nepovedl, jsem se kvapně rozloučil a ukončil hovor. Hned jsem vytočil obchodníka, a celou situaci jsem mu, se špatně skrývaným rozrušením, zatepla komunikoval. Vytušil, což nebylo z jeho strany žádné komunikační umění, že nejsem příliš spokojen se stavem věcí a stihl se mi, ještě než jsem domluvil, nékolikrát tichým hlasem omluvit. Opětovně slíbil, že zavolá DPD a celou situaci uvede na pravou míru.

Tak tady sedím, smířen že dnes zásilku neobdržím.

Právě jsem měl telefonát. Volal mi opět obchodník z ostravské firmy, která objednávku posílala. Jako obvykle se mi několikrát omluvil, prohlásil, že netuší, kde se stala chyba, že celá zásilka je někde v pražském depu firmy DPD. A jediné východisko, které vidí, je, poslat celou zásilku z Ostravy ještě jednou, abych měl jistotu, že mi nová zásilka dorazí alespoň v pondělí.

Pravděpodobně se bude vyčkávat, až DPD dojde k závěru, že nexistující dva balíky opravdu neexistují a původní zásilku firmě vrátí.

Vzhledem k mému štěstí a službám DPD mohu tedy očekávat, že mi v pondělí zaklepe na dveře kurýr firmy DPD a bude mi nutit dva notebooky a dvě přídavné paměti s odůvodněním, že jde o jednu zásilku, neboť mají na jednom balíčku napsáno, že kusy měly být čtyři, na dva zbylé dva balíky se pár dní čekalo, a jak se sám mohu přesvědčit, opravdu došly, přestože jsem jim v pátek tvrdil, že prý nedojdou, protože neexistují. "My nejsme přece žádní amatéři, tak mi to tady čtyřikrát podšrkábněte", živě vidím jeho vítězný úsměv.


Aktualizace, 5.2.2007

Nikdo mne jako obvykle nekontaktoval a hodina, do které měl balík dorazit, uplynula. Kontaktoval jsem obchodníka a s důrazností a pro jistotu také s explicitním konstatováním své netrpělivosti, pro případ, kdyby tón mého hlasu nebyl dostatečně čitelný, jsem se dožadoval vysvětlení.

Následovala obvyklá omluva, ujištění o vynaložení veškerého úsilí za účelem získání maxima informací a zpětný telefonát s hlášením o stavu věcí.

Podle posledního hlášení je kurýr už skutečně na cestě a bude mi každou chvílí volat, abychom dojednali předávku. Byl jsem instruován, že kurýr skutečně veze všechny čtyři balíky, nemám tedy přebírat všechny, ale pouze dva dle vlastního výběru.

Ač se jedná o velmi neprofesionální přístup, mám po zkušenostech s DPD a internetovým obchodem docela dobrou náladu... Snad se mi nikdo nediví?

Aktualizace II., 5.2.2007

Je večer a stále čekám na slíbený telefonát od DPD kurýra. Byl jsem před deseti hodinami upozorněn, že kurýr, který právě vyrazil z depa a míří ke mně, mi bude "obratem" volat, abychom osobně dohodli předávku. Vypadá to, že výraz "obratem" se vztahoval k jednomu obratu Země kolem své osy a nebyl synonymem slova "okamžik", jak jsem se zprvu naivně domníval.

Dnes jsem si vyzvedl ze schránky obyčejnou listovní zásilku. Po otevření jsem s překvapením zjistil, že v ruce držím "Daňový doklad" na koupi notebooku odeslaný z Ostravy obyčejnou poštou dva dny po předání zboží "rychlokurýrovi" DPD.

Tedy, mít firemní motto "in time with business", mít náskok před obyčejnou listovní zásilkou zaslanou Českou poštou dva dny a ještě to prohrát. Nevím. Takto si "balíkové služby evropského charakteru", jak se DPD holedbá na svých stránkách, skutečně nepředstavuji.

Perlička: na okraji daňového dokladu s datem zdaňovacího plnění 30.1.2007 je uvedeno: "Za zpožděnou platbu výše uvedené částky je odběratel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení." Čas jsou peníze... ale jen někde a pro někoho.

Už zase nemám dobrou náladu... Snad se mi nikdo nediví?

Poslední aktualizace

Na druhý den jsem po zkušenostech nemeškal a hned v první pracovní minutu ostravského internetového obchodu jsem netrpělivě vytočil číslo obchodního oddělení. Nesmlouvavým (alespoň doufám, že to tak znělo) tónem jsem stručně zrekapituloval současnou situaci a oznámil, že mají opravdu poslední šanci doručit zásilku do pravého poledne. Rezolutně jsem prohlásil, že v opačném případě se necítím vázán objednávkou, neboť oni sami už několikrát porušili smluvené podmínky dodání, což je důvodem ke zrušení objednávky i dle jejich obchodních podmínek.

Ve sluchátku se jak jinak ozvala pokorným hlasem omluva, následovalo ujištění o vůli pro svého zákazníka hory přenášet, obvyklá fráze "to se nám nikdy nestalo" a uctivé rozloučení s extra omluvou na úplný závěr.

Světe div se, za hodinu na parkovišti před domem zastavila anonymní bílá dodávka a člověk, který neměl páru, o co jde, mi nutil čtyři balíčky.

Chvíli se na mne podezřívavě díval, když jsem prohlásil, že nechci čtyři balíčky ale pouze dva a navrch jsem dodal, ať náhodným výběrem zvolí od každé velikosti balíčku jeden.

Žádné další komplikace. Jsem šokován.

25 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Netrpělivě čekám na další aktualizaci ;-)
Takovýhle problém znám, ale s DHL, když bylo potřeba doručit balík do Turecka. Nepřekonatelný problém a ještě se s nima nedalo nijak domluvit. Zdá se, že to funguje všude úplně stejně.

Anonymní řekl(a)...

Ja netrpelive cekam na balicek dpd, ktery vcera dovezli na druhou adresu firmy, nez meli - kde to nemel kdo previzt. Dnes na obou mistech cekaji lide (jen pro jistotu) a balicek dpd pro jistotu zustalo v depu :-)

Anonymní řekl(a)...

Tak si to pojdte zkusit z druhé strany chytráci. A to nemluvim jen za DPD, ale za vsechny balíkové služby. Těbuch prudiči

Anonymní řekl(a)...

Když to neuměj, tak ať to nedělaj....

Anonymní řekl(a)...

Tak to jsem snad ani neměl číst. Bojím se, moc se bojím. Po čekáním delším než bylo původně domluveno jsem se začal pídit po zkušenostech jiných se službami DPD a vidím že na tom jsem obdobně jako asi spousta jiných zoufalců. Zásilka mi byla rovněž nesmyslně rozdělena na dvě části a díky sledovacímu systému (dle info od prodejce že sledování je možné až za 24 hod se po 96 hodinách opravdu sledování zprovoznilo) a zjišťuji že jeden balík mám v kdesi v Německu a druhý v Říčanech. Dá bůh že se někdy potkají a dostanou až ke mně. DPD nikdy více!!!

Anonymní řekl(a)...

Čekal jsem opravený telefon,který zasílali s DPD.Po urgencích mi DPD poslali zprávu ,že zásilka mi byla doručena.Na kopii dokladu jsem luštil jméno příjemce a podle jmenovek na zvonku hledal příjemce mé zásilky.Potom s dokladem v ruce jsem přemlouval mě neznámé lidi,aby mi vrátili,co mi patří.DPD se ani nesnažili mi oznámit,kdy a komu dali zásilku(hodnota mnoha tisíc).Pod pojmem dodání zákazníkovi považují pouze adresu,už ne konkrétní osobu.

Anonymní řekl(a)...

Vy chytráci zvednete ty prdele od těch počítačů a běžte si to zkusit nedoručíte balík ani vlastnímu sousedovi.

Anonymní řekl(a)...

Ty jsi ale blbeček:)

Anonymní řekl(a)...

Vy jste blbečci mám vás lidi plný zuby, Zásilky nerozděluje DPD ale odesilatel jak to zabalí tak to vezeme. Trošku přemýšlení. PPL05

Anonymní řekl(a)...

jo jo,mám úplně,ale úplně stejné zkušenosti.....

Anonymní řekl(a)...

Zase jednou jsem neuhlídal zásilkovou službu a zjistil jsem s hrůzou, že mi balík poslali z Německa DPD. A ještě hůř, podáno v Hermes logistik. Po obdržení čísla balíku od německého kolegy, jsem zjistil, že balík byl v DPD přečíslován. Volal jsem tedy jejich horkou linku a snažil jsem se slečnu na telefonu moc nepolekat dotazy jestli spolupracují s Hermes a přebírají jejich zásilky. Po kladných odpovědích jsem ji zadal původní číslo a chtěl nové. Po kratší domluvě mi slečna sdělila, že potřebuje číslo DPD. „ No, proto vám volám.“ Nakonec se kolegovi přes Německo podařilo číslo získat.
Balík se podařilo objevit, nebyl dodán prý pro chybnou adresu. Jel jsem tedy přímo na depo a v mezičase, než ho tam nalezli jsem se pokoušel vyzvědět, proč nebyl dodán. Ptal jsem se jak řidiči hledají adresu; mapa, GPS, ptají se pocestných. „ Snad mapa „.Dále jestli není problém v v české diakritice. „Ne“. Na balíku byla poznámka, že na zvonku nebylo jméno. Je tam jméno manželky a i když máme stejné příjmení, patrně řidiče zmátlo to „ ová „ , které mi chybí.
Nicméně teď jsem šťastným majitelem svého balíku a celá věc mně kromě poštovného stála jen asi 10 emailů, 50 Kč za telefon a 33 km cesta na depo. A ani to netrvalo dlouho, jen 13 dní, od podání do (doručení), chyba, vyzvednutí.

siky řekl(a)...

Tak sleduji že se ani po roce firma PDP nezměnila čekám na dodání již 10 dní. prodejce předal balík ještě ten den kdy jsem si zboží objednal. PDP již se mnou ani nekomunikuje. Jak může ještě taková firma vůbec existovat. Příště si vyžádám jen českou poštu

Anonymní řekl(a)...

Každý z vás co tu píšete nevýte jak to chodí v praxi, rano dorazí hromada zásilek,ty si musíš v té hromadě najít to co patří na tvojí linku.K tomu dostaneš adresy svozu naložíš a jedeš. Každý si přectavuje že mu bude řidič volat,ale ten vola za svoje nikdo mu to neplatía ani to nemá v povinostech. Na balíku je udaná adresa na které adresáta nikdo nezna, ve skutečnosti to adresát chce doručit v lepším případě na druhou stranu města v horšim i do jíné země a udaná adresa je jen fakturační nebo dřívější sídlo. Tudíž ani mi řidiči to nemáme lehke jsem tedy řidič DPD max což je odnoš klasického DPD ale vozíme rozměrné zásilky jen pro příklad me auto ma nosnost 3,5 tuny a v pátek mi došlo na rozvos tun 8 a nikoho to ne zajímalo zasilky musí byt dnes doručeny takže si na nás nestěžujte a chápejte jsme take jen lidi.

Anonymní řekl(a)...

Uznávám, že řidiči jsou jen lidé a mají to těžké. Základní problém je v komunikaci. Stačilo by jen kdyby řidič měl třeba předtištěný samolepící štítek na kterém by bylo natištěno: Debile .......(doplnit jméno adresáta), nebyl jsi doma, máš to u nás na depu. Prostě něco na způsob pošty. Člověk si to rád vyzvedne osobně, než aby se mu to vrátilo někam do tramtárie a musel platit znova poštovné.

Anonymní řekl(a)...

Tak dnes jsem zažil podobnou situaci... DPD mi dodalo 4 balíky místo 5. Z Německa přes Hermes vše odešlo ok. Přes auftragsnummer jsem si zjistil číslo chybějícího Hermes balíku. V domění, že když zavolám na infolinku a po zadání čísla Hermes, mi bleskově řeknou, kde je problém, když ten balík od nich přebírali. Óó jak krutě jsem se mýlil. Slečna po mě neustále chtěla číslo DPD balíku a nedokázala pochopit, že když ho nemám, že jí ho nemůžu říct, ale že jí s radostí sdělím číslo Hermes balíku, protože to číslo existuje. Ale to nechtěla, tak až po dlouhém přemlouvání nakonec svolila a naklepala číslo Hermes do počítače. Jaká byla odpověd z její strany asi nemusím ani psát...

Anonymní řekl(a)...

No přátelé ... DPD jsou naprosto neschopná firma, která neumí uznat svou chybu a nahradit škodu.
Praha > Itálie(Benátky) jim trvalo 12 dní a z toho byl můj balík 7 dní v čechách ... Říčany >slezká ostrava>říčany >Plzeň>Říčany ........ demence!!!!!!!!!!!
A jsme v tom za 50.000 škody

Anonymní řekl(a)...

tak len pre info... na SK su to rovnaky mantaci.. a nech sa kurier co tu pise neurazi... brat robi v UPS Slovakia a viem co to obnasa... to co tu pises je pekne ale je to problem DPD!!! ked si to neviete zariadit tak aby Vam to fungovalo, tak by si to nemal hajit, ale upozornit nadriadenych, ze musis robit v spolocnosti, ktora nie je schopna ani odviest zasielku z bodu A do bodu B... ano je to tazke ale dnes sa vsetko scanuje a tym padom by nemal byt problem ani zasielku najst... ked si ju niekto nalozi bez scanovanie je to blbec a bezne sa to konci tak, ze pride o premie alebo o pracu... alebo zaplati prepravu zo svojho... navyse vsetky kurierne spolocnosti su aspon ochotne priznat chybu a odskodnit aspon vratenim prepravneho ale DPD nie.. len tresknu telefonom a to je vsetko... len pre info... DE-SK 9 dni a na SK ani len netusia co im hovorim, ked im davam cislo Hermesu... toto je najdebilnejsia spolocnost... fakt nikdy!!! a nemyslim, ze problem je u Hermesu, lebo kym to neodovzdali, tak sa aspon vedelo kde to je... ked to prebralo DPD, zasielka co jeto? hladam... snad najdem...

Unknown řekl(a)...

Hmm, tak koukam ze tady je spousta milovniku firem DPD a Hermes. Ja mam ted taky problem s balikem z Nemecka.
Podle sledovani to byl ze zacatku celkem fofr - balik byl podan, druhej den dorazil na centralu ve Stuttgartu no a dva dny na to uz jen Praha 109 00. Takze 3 dny z Nemecka do CR. Problem je v tom, ze ty idioti nikde nepisou, komu balik v CR predavaj. Tak to zacalo ... Praha 109 00 je posta pod kteru patrim. Ta o nicem nevi. Pak telefonat do PPL - nic, pak do DHL - taky nic, pak DPD - nic.
Tak jsem napsal celkem dva nemecke emaily firme Hermes s dotazem komu balik predaly. Odpovedi jsem se nedockal.
Zato ale se zmenilo sledovani moji zasilky - Zadanou adresu se nepodařilo nalézt!
Nakonec jsem nasel na netu tuhle vasi diskuzi a tady v mnoha pripadech pisete ze Hermes predava DPDcku...
No tak jsem volal DPD znova. Slecna se nakonec priznala, ze od Hermes berou baliky casto a ze se mi balik pokusej najit.
Nicmene balik je v CR uz 5dni a prez vikend se asi tezko najde a po tydnu ve skladu DPD se balik odesila zpet.

Anonymní řekl(a)...

Měl jsem ted zrovna problém s Hermes. Na Německým eBayi jsem vyhrál zesilovač za relativně slušnou cenu. Ten mi byl odeslán právě dopravní firmou Hermes. Na dodání jsem čekal 6 dní- na internetu sledoval stav dodávky. Poslední 3 tam stálo něco ve smyslu že zásilka je v Čechách a tam čeká na třídění pro rozvoz. 7. den se mi tam najednou objevilo, že moje adresa nebyla nalezena. Zkoušel jsem komunikovat s Hermes přes internet abych očividné nedorozumnění vyřešil (adresa byla naprosto v pořádku, barák je označený, zvonek je označený a funguje a byl jsem celou dobu doma), ale bohužel měli naprosto odmítavý postoj. Nebyly mi ani ochotny dát číslo na českého partnera/depo. Balík putuje zpět do Německa a peníze za dopravu zatím odmítají vrátit!!! Hermes už nikdy více..

Anonymní řekl(a)...

Zdar, napisu zde taky me 2 zkusenosti. Prvni je s ceskou DHL, ktera u me nadobro skoncila. Ocekaval jsem zasilku cca 6 baliku v hodnote kolem 70.000.-Kč. Kazdy tedy kolem 12.000.-. Pri prebirani jsem si vsimnul, ze jeden balik neni pro me, ale asi pro moji konkurenci (stejny odesilatel). Tak jsem se z ridicem dohodnul, ze mu tenhle dam, on ho doruci tam kam ma a ten muj priveze. No a byl jsem bez baliku, nikdo uz mi nikdy nic nedovezl. Kdyz jsem volal do DEPA, tak se mi vysmali. Prej prevzal jste vsechny baliky? prevzal, podpis tady taky mame. Tak nazdar. Operatorka to samy. Jo, zni to jako ze jsem jouda, ale rok nebyly zadny problemy, tak jsem mel urcitou duveru k teto firme. Ted nasrat. Kazdej ridic co k nam prijede si musi pockat a jeste jsem na nej hnusnej. Jako sorry ale nikdy me nikdo tak nevytocil jako to zkurveny DHL, fakt nikdy. Kdyz si me posilali na drate jak idiota a delali ze me debila a ridic me ojebal, prisel jsem o zbozi za 12litru, protelefonoval asi litr a ztratil minimalne den casu a rok zivota stresem.

Druha zkusenost je DPD. Objednali jsme nejaky obleceni, taky par tricek jedny ne moc znamy znacky, za to ale dost drahy. Prisel balik, balik potrhanej a par veci chybelo. Ptame se co to ma bejt, prej ze to nekde spadlo a ze daj vedet co a jak pozdejc...ridic pak odjel. No a par dni na to ten krypl jde v jednom z tech tricek co chybely po meste. Docela nahodicka. Tak zvedam telefon, hlasim to na depo a pan dostal padaka a prisel nekdo z DPD a omluvil se. Myslim ze nam i uhradili skodu ale to uz nevim jiste, kazdopadne to mi je jedno kdyz nesehlal princip aspon.

Jsem poucenej. Ridici jsou jen lidi, ale jsou mezi nima i kurvy a blby lopaty. Vedeni honi cisla a na nejaky problemy obycejnejch zakazniku taky sere. Takze vse absolutne proveruji, podepisuji az teprve vse kompletni, zavady hlasim a pozaduji okamzite reseni. Jsem na ne jako pes a kompenzuju si tim porad to DHL.

Na druhou stranu kdyz mi nejaky muj zakaznik hlasi nejaky problem, vim, jak se citi a hned to resim. Pouzivam ceskou postu a mam kontakty i na hodne vysoky pozice a obcas je i vyuzivam. Chlapum, co si jezdej pro nase baliky, ochotne pomaham, kecame, pohodovy vztahy. Nevim ale proste mam rad ceskou postu, jsem za dobre s DPD, k smrti nenavidim DHL a zacinam proklinat Hermes. Ale o tom treba zase az priste

Anonymní řekl(a)...

tak to si delas prdel ne ???? ted tu pisu asi pul hodiny moji zkusenost a pak pri submitu mi to napise ze moc dlouhej request..tak to me poser teda znova to psat nebudu a myslim ze byste koukali co mam za 3 zazitky

Anonymní řekl(a)...

Poslouchejte,jste fakt debilove kdyby jste aspon na chvilku okusili ten logisticky svet tak byste tady nepsali takove picoviny.Jezdim pro dpd a tyhle kecy fakt nebudu poslouchat,ppl dhl vsichni to maj drsne a kazda s tech spolecnosti ma komfortni podminky je videt ze jste pitomci,me neserte tady,nejste doma kazdy chce balik v jiny cas bezte s temi keci do faku,nazdar zdravim balikovky

Anonymní řekl(a)...

Zdravím všechny,
nic proti kurýrní službám, ale dnes mne opravdu dostalo DPD. Zákazník, kterému jsme posílali kostým kurýrní službou IN TIME byl doručen a paruka se válí na depu DPD.
Zákazník jde na důležitou akci, ale paruku dle DPD dostane v pondělí. Mazec.
Nedostanete ani číslo na depo prostě na nikoho. Máte balík Classic - máte smůlu.
Doporučuji vřele IN TIME, výborná komunika vstřícnost a pokud nezvednou telefon, určitě odepíší.

Anonymní řekl(a)...

DPD ani v roku 2016 nezlepšila svoje služby, určite neodporúčam. Pozor na túto katastrofálnu spoločnosť.

alfak řekl(a)...

DPD jsou neschopný idioti