úterý, ledna 03, 2012

iSnitch aneb angažovaný občan

Clean IT Projekt podporovaný evropskou komisí umožní občanům označit podezřelé internetové stánky, které poté prošetří policie. Všichni, které nazýváme teroristy (a nazýváme tak dnes skutečně každého), třeste se, neboť evropský lid stojí na stráži!

Digitální verze populárního socialistického programu "Sleduj svého souseda 1.0", adaptovaná ve verzi 2.0 na možnosti digitálního crowdsourcingu, doznává široké podpory zejména mezi organizacemi jako je Europol, Ministerstvo vnitra Velké Británie, Ministerstvo vnitra Spolkové republiky Německo (BMI), Španělské národní centrum pro koordinaci protiteroristikých aktivit (CNCA), Holandské koordinační centrum pro bezpecnost a protiteroristické aktivity (NCTV) a Belgické centrum pro krizové situace (CUTA).

Vzhledem k tomu, že existuje široký konsensus ohledně použití termínu terorista (kupř. politici se nedávno shodli, že "okupační hnutí" / Occupy Movements jsou teroristi), existuje taktéž shoda, jak problém řešit, zbývá jen dohodnout, jak magické tlačítko v prohlížeči pojmenovat. Podle důvěryhodných zdrojů jsou ve hře tyto varianty:

Aktualizace 25.9.2012

Uniklé informace o Clean IT Projektu ukazují, že se nám rozrostl do drakoniánských rozměrů. Už jde o velkoplošný projekt monitorování a cenzurování obsahu, který se pokusí zákonými prostředky učinit odpovědnými za cenzuru a monitoring samy firmy...

Žádné komentáře: