pondělí, července 04, 2011

Dodatkového určení kontextu příkazu

Současný stav

Mnoho uživatelských zařízení v dnešní době podporuje vstupy příkazů, které nevyžadují fyzický kontakt zařízení a interagujícího uživatele. Kupříkladu telefon umožňuje hlasové vytáčení, herní konzole rozpoznává pozici a polohu uživatele v prostoru a následně interpretuje příkazy, lze rozsvítit žárovku tlesknutím apod.

S rostoucím počtem těchto zařízení nutně dochází ke konfliktům z důvodu nejednoznačného určení kontextu příkazů. Hlasový příkaz k volání může aktivovat volání na více telefonech, tlesknutí může rozsvítit více světel apod.

Vzhledem ke stále malé penetraci těchto inteligentních zařízení nejsou tyto konflikty řešeny, proto neexistuje uživatelsky přívětivější řešení než jednoznačné rozlišení příkazů samotných pro každé zařízení zvlášť.

Řešení

V případě zadávání příkazů do zařízení způsobem, který neumožňuje jednoznačně určit kontext, ve kterému mají být příkazy vykonány, je nutné dodatkové určení kontextu provádění příkazů za pomocí analýzy jiných dostupných dat ze stejného či jiných vstupních zařízení.

Způsoby

Způsoby dodatkové identifikace kontextu provedené při, krátce před či bezprostředně po zadání příkazu do vstupního zařízení.

Proxemické určení

Určení kontextu na základě vzdálenosti Uživatele.

Příkaz "rozsviť lampičku" v místnosti s několika lampičkami je zpracován domácím počítačem, který lokalizuje pozici uživatle pomocí kamery či triangulací zdroje hlasu pomocí mikrofonů a rozsvítí lampičku nejblíže Uživatele.

Určení pohledem

Kontext, označený očima Uživatele, je kontextem příkazu.

V místnosti se separátní audio soustavou a televizí při zadání příkazu "hrej" obě zařízení identifikují směr pohledu uživatele pomocí vestavěné kamery a pouze to zařízení, na které Uživatel upírá pohled provede požadovaný příkaz.

Haptické určení

Kontext, který uživatel označil dotekem.

Mějme na stole dvě komunikační zařízení. Při zadání verbálního příkazu k navázání telekomunikačního spojení provede příkaz jen to zařízení, kterého se Uživatel dotkl po pronesení příkazu.

Gestické určení

Kontext, který uživatel označil gestem.

Mějme virtuální pracovní plochu s reprezentacemi několika textových dokumentů. Zařízení dohledá kontext k nejednoznačnému příkazu "otevři dokument" na základě dodatkového označení dokumentu rukou uživatele.

Žádné komentáře: