pátek, června 01, 2007

Jak se mi udělalo špatně

Jedu vám takhle stezkou, dát koňům k řece pít, v tom potkám holku hezkou, až jsem vám z koně slít. Existuje jedno takové lidové rčení: „Co oči nevidí, to srdce nebolí“. Bohužel jsem dneska ze zvědavosti skrz Českou Wikipedii zabrousil na stránky Národní strany. Vždycky jsem si myslel, že fašismus je u nás zakázaný jakožto hnutí potlačující práva a svobody občanů. Zjevně tomu tak není. (Laskavý čtenář promine, že v textu nejsou přímé odkazy na zmiňované stránky, nehodlám jim zvyšovat page-rank.) Budu citovat z Wikipedie, jaké jsou hlavní charakteristiky fašismu:
 1. Nadřazuje zájmy celku (národa, státu) nad zájmy jednotlivce
 2. Usiluje o totalitní stát (nikoliv však ve všech svých formách), proklamuje snahu o udržení disciplíny a plynulého chodu státu
 3. Vše je podřízeno jedinému zájmu: stát musí fungovat „jako hodinky“ (cit. Mussolini)
 4. Stojí v opozici vůči demokracii a liberalismu, spolu s cizinci a přistěhovalci je považuje za původce všeho špatného
 5. V čele státu požaduje silného vůdce (vůdcovský princip)
 6. K potlačení opozice využívá násilí a moderní metody propagandy a cenzury
 7. Zavádí korporativismus
A teď si dáme pár citátů z programu Národní strany, co říkáte?
 1. Odpovědnost: odpovědnost státu za občana, jenž upřednostňuje výše uvedené principy nad osobní svobodou...
 2. Národní strana hodlá posílit autoritu státu, úměrně zjednodušit a maximálně zefektivnit byrokratické výkony a procesy.
 3. Národní strana požaduje zavedení kvalitních kontrolních státních mechanismů na samotnou činnost a výkon funkcí státu.
 4. Národní strana je pro zpřísnění imigrační politiky, pro jasná a nekompromisní pravidla pro udělování občanství
 5. Národní strana požaduje přímou volbu presidenta, rozšíření presidentských pravomocí a povinností, včetně odpovědnosti.
 6. ...tady bych snad musel zkopírovat celý jejich program...
 7. Národní strana prosazuje tržní hospodářství s úmyslem ponechat státu majoritní podíly ve strategických odvětvích či firmách. Ať již z důvodu celkové ekonomicko-politické stability nebo bezpečnosti země.
Ostatně si celý jejich program můžete přečíst na jejich stránkách. Závěr si každý asi zvládne udělat sám. Nakonec taková perlička. Naprosto ukázkový příklad nepokrytého šíření xenofobie a rasismu: Populační kalkulačka. Spočítá vám na základě „aktuálních dat“ předpověď vývoje populace v několika zemích světa. Cílem této kalkulačky ovšem není nějaká fundovaná demografická studie, cílem této kalkulačky je především šířit rasovou nenávist. Algoritmus výpočtu je tak pěkně nastavený, že se každý člověk, který v sobě má alespoň trochu latentního rasismu (tzn. dle mých pozorování asi tak 90% české populace), musí zhrozit. Za 50 let bude podle této kalkulačky na Slovensku více „Cikánů“ než „Slováků“. V Česku za 100 let podle této kalkulačky dojde k obdobné situaci. Myslím, že nemá smysl tyto lidi zakazovat, zavírat atp., každé takové hnutí v zásadě uvítá jakoukoli diskriminaci pro svou propagaci. A v zásadě se dá říct, že oni nic „nelegálního“ nedělají (tedy alespoň dle litery zákona). Jen se stále více ukazuje, jak je v dnešní době důležité budovat občanskou společnost, účastnit se veřejného života. Je na zodpovědnosti každého z vás, abyste vyjadřovali své postoje a své názory každý den, každou hodinu, každou minutu i každou sekundu, a nepřecházeli to, co se vám nelíbí, jen krčením rameny a strčením hlavy do písku.

1 komentář:

kevorkian řekl(a)...

Náhodou jsem narazil na tenhle blog a udělalo se mi špatně.

Nejvíce zajímavý, mi ale přišel logický přemet autora, kdy na na konci svého článku žádá lidi, aby:
citace:
"vyjadřovali své postoje a své názory každý den, každou hodinu, každou minutu i každou sekundu, a nepřecházeli to, co se vám nelíbí, jen krčením rameny a strčením hlavy do písku."
konec citace
Autor asi předpokládá - že ti na které je apelováno, mají ty JEHO postoje a myslí si ty SPRÁVNÉ věci.
Pokud se mi ale nelíbí šikana kterou musím strpět od svých cikánských sousedů, pokud se mi nelíbí, že se moje dítě nedostane na školu, protože se tam musí dostat nějaké to dítě správné pleti a jsou na to kvóty. Pokud se mi nelíbí dětské gangy malých afričanů, kteří od začátku roku mají na svědomí 17 vražd (oficiální údaj), protože si prostě jen přivezli svoji kulturu s sebou. Pokud se mi nelíbí všechno to, co Národní strana nazývá pravým jménem. Pokud se mi nelíbí ideologie multikulturalizmu a islamofašizmus, né proto že bych byl netolerantní, ale proto že našim potomkům nepřeji "balkánskou zkušenost" a vše to, co už jen prosťáček může nevidět. Zkrátka pokud se mi nelíbí něco z toho, tak mne autor asi nebude vyzývat k účasti na veřejném životě.
Naopak. Vyrojí se tito malí, neuvěřitelně naivní snílci a začnou mudrovat o tom, že je třeba tyto hlasy umlčet, neboť jim nepasují do jejich světa, kde se černí, žlutí bílí, rabín, imám, papež a třeba prostitutka chytnou za ruce a za zpěvu písní se půjdou - třeba připoutat k nějaké atomové elektrárně.
Už dospějte člověče! Svět je plný příkladů (a uvidíte je i vy, když otevřete oči), kde můžete vidět, že tam, kde nějakým nedopatřením vznikla situace že se na jednom území ocitlo více kultur nebo etnik, tak to VŽDYCKY končí potokama krve. A situace se uklidňuje teprve, když jedna kultura, nebo jedno etnikum dominuje. Teprve etnicky a kulturně homogenní národy jsou schopné nějakého (vnitrostátního) altruizmu a loajality. Jinak ne. Považte sám - byli by dnešní mladí Britové, většinou Pakistánci, Indové a afričané - schopni a ochotni bojovat za Británii? Třeba proti Hitlerovi? Potažmo když by ten Hitler byl proti jimi tolik nenáviděným židům? Já myslím že ne.